ตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง
ตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง
ประชุมขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารศูนย์และคณะกรรมการควบคุมโ
ประชุมขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารศูนย์และคณะกรรมการควบคุมโ
เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
นายประเทือง   ทองมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ พร้อมด
นายประเทือง ทองมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ พร้อมด
นายประเทือง   ทองมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ พร้อมด
นายประเทือง ทองมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ พร้อมด